تبلیغات
تالدیک-Taldyk - پروپوزال یک تحقیق:پهنه بندی اقلیمی استان خراسان جنوبی
 
تالدیک-Taldyk
اگر یادتان ماندو باران گرفت...........دعایی به حال بیابان کنید
درباره وبلاگ


نام ونام خانوادگی:عیسی پارسا
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا(اقلیم در برنامه ریزی محیطی)دانشگاه خوارزمی تهران
با عرض سلام و ادب خدمت همه کسانی که از این وبلاگ دیدن می کنند وبه علاقه مندان علم جغرافیااین وبلاگ جهت گسترش ومعرفی علم جغرافیا وتبادل نظر بین علاقه مندان ایجاد شده است مارا با نظرات سازنده خود در غنای مطالب وبلاگ یاری نمایید.....
ایمیل:eisa.parsa@yahoo.com
تلگرام:
parsa13629@

مدیر وبلاگ : عیسی پارسا
نویسندگان
نظرسنجی
نظر خودتونو در مورد کیفیفت مطالب وبلاگ بیان کنید؟

عنوان:پهنه بندی اقلیمی استان خراسان جنوبی بااستفاده ازروشهای نوین اماری

بیان مسله :

عوامل آب وهوایی ایران به دودسته محلی وبیرونی تقسیم میشود عوامل محلی آنهایی هستندکه درمحل موجودند و از سالی به سال دیگر  تغییر نمی کند مانند زاویه تابش خورشید ، ارتفاع و ناهمواری ها ولی به تنهای نمی توانندوضعیت آب هوای یک منطقه را تبیین کنند در نتیجه باید نقش عوامل بیرونی را در نظر گرفت عوامل بیرونی آنهائی هستند که در داخل ایران مستقر نیستند و از

بیرون وارد کشور شده واقلیم را کنترل می کنند مانندعوامل منطقه ای گرذش عمومی هوا . عوامل محلی اقلیم که در هر منطقه ومکان متفاوتند باعث بوجود آمدن پهنه های متفاوت اقلیمی میشود مثلا از نظر تابش منطقه تابش خیلی زیاد ایران شامل مناطق دشت لوت ،چاله جازموریان میشود در حالیکه سواحل دریای خزر بعلت کمتر بودن ساعات آفتابی و ارتفاع کم از سطح دریا از حداقل انرژی تابشی روزانه برخوردار است.(علیجانی،1379،17)

در تعیین نوع آب وهوای یک ناحیه باید از کلیه عناصر اقلیمی استفاده شود نه ازتعداد معدودی از آنها در حالیکه در تمام سیستم های سنتی چند عنصر معدود

آب وهوائی مبنای طبقه بندی قرار میگیرند در طبقه بندیهای سنتی از میانگین عناصر آب وهوائی استفاده شده است حال آنکه وضعیت میانگین در طبیعت وجود ندارد (گرامی مطلق .189.1385)

استان خراسان جنوبی با حدود 4 درجه گستره عرض جغرافیائی در شرق ایران قرار دارد طبیعت استان خراسان جنوبی در دشت بزرگ لوت و چشم انداز زیبای آن در جنوب استان در کنار ییلاق های کوهستانی شمال شرق استان از جمله مهمترین مناطق توریستی – طبیعی شرق ایران بشمار می رود .ساکنان استان شیوه های مختلفی از معیشت مبتنی بر کشاورزی ،دامداری ،را تجربه نمودند بطوریکه استان خراسان جنوبی رتبه اول تولید محصولات باغی زرشک وعناب ورتبه دوم تولید زعفران و در بخش محصولات زراعی در تولید چغندر قند رتبه هشتم کشور را داشته است.

سوالات تحقیق :

1:آیا شدت تباین عوامل محلی اقلیمی موجود در سراسر استان میتواند به تفکیک پذیری و شناسائی خرده نواحی اقلیمی منجر شود ؟

2:کارائی روشهای نوین پهنه بندی نسبت به روش های سنتی چگونه است ؟

3:آیا توپو گرافی استان می تواند ایفا کننده ی مهمترین نقش در تنوع اقلیمی آن باشد؟

 

 

فرضیات تحقیق:

1: بنظر میرسد علی  رغم شرایط سینوپتیکی یکسان حاکم بر استان خراسان جنوبی بدلیل تفاوتهای شرایط وعوامل محلی موجود در سراسر استان پهنه های اقلیمی متمایز در استان وجود دارد

2: بنظر میرسد روشهای نوین پهنه بندی با توجه به بهره بردن از تکنیک های پیشرفته آماری نسبت به شیوه های سنتی پهنه بندی دقیقتری را انجام می دهد.

3: بنظر میرسد تنوع توپوگرافی بیشتر در نیمه شمالی استان خرده نواحی اقلیمی بیشتری را ایجاد نموده است .

اهداف تحقیق :

بدست آوردن شناسنامه کاملی از پهنه های اقلیمی استان و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های محیطی و آمایش سرزمین می تواند در موفقیت های اقتصادی و کشاورزی راهنمای عمل برنامه ریزی های بلند مدت باشد .

سه هدف کلی این پژوهش عبارتست از :

* انجام پهنه بندی اقلیمی استان بروشهای نوین مانند خوشه بندی و تحلیل عاملی

*انجام پهنه بندی اقلیمی استان به روشهای سنتی نظیر کوپن ودمارتن برای بررسی میزان توانائی یا نقص آنها

*رفع نقص کمبود ایستگاه در استان با استفاده از روش میان یابی و گسترانیدن همه عناصر اقلیمی به سراسر پهنه استان.

مشکلات تحقیق:

1-کمبود ایستگاه هواشناسی باتوجه به وسعت استان وفاصله زیاد ایستگاه باهم

2-عدم توزیع مناسب ایستگاههای سیینوپتیک وکلیماتولوژی باتوجه به وسعت استان

3-تازهتاسیس بودن برخی ایستگاهها،عدم انتشار دادهای اندازه گیری شده وخلاءهای آماری موجود

 

 

 

 

پیشینه تحقیق :

 

پارسیان قدیم زمین را به هفت قسمت تقسیم کرده و هر یک را کشور نامیدند که بصورت دایره ای به هم متصل بودند (خزانه داری ،1376،111) .

بلر (1942) طرح ساده ای از اقالیم جهان را بر اساس میانگین بارندگی سالانه به عمل آورد(جعفر پور ،1373،291)

اولین بار کوپن در سال (1909) روش مهم تقسیم بندی اقلیمی خود رابه دنیا عرضه داشت و در آن سال نقشه هائی تهیه کرد که بر اساس اطلاعات موجود آن زمان به بهترین شکل فراهم شده بود

و چندین کتاب مهم به زبان آلمانی در باره آب وهوای قطعات به رشته تالیف در آوردند (گنجی1382،40)

در ایران مطالعات اقلیمی بیشتر  بر اساس روشهای سنتی مانند کوپن و تورنت وانت صورت گرفته و به دو بخش خشک و نیمه خشک تقسیم میشود .

اسماعیل نژاد با استفاده از روشهای نوین به پهنه بندی اقلیمی استان سیستان وبلوچستان پرداخت و تعداد 20متغیر اقلیمی از 10 ایستگاه هوا شناسی استان انتخاب نمودو برای صحت بیشتر ناحیه بندی خویش داده های اقلیمی ایستگاه10 ایستگاه موجود و استان را با روش میانیابی به سراسربه پهنه استان گسترش داد سپس با اجرای روش تحلیل عاملی نشان داد که اقلیم استان ساخته 5 عاملیست و در انتها با اجرای یک تحلیل خوشه ای روی 5 عامل اقلیمی وجود 5 ناحیه اقلیمی را در استان نشان داد (سلیفه،1387،12)

 

روش شناسی :

دراین تحقیق ازروش تحلیل عاملی بادوشاخه میان یابی وخوشه ای استفاده شده.

روش تحلیل عاملی منجربه شناسایی گروهی از مدلهای تجربی که هر یک نماینده ی یک الگوی زمانی ومکانی هستندمی باشد.این روش عمدتابه عنوان یک روش آماری برای کاهش تعداد متغیرهابه وجود می آیدبرای مطالعه دقیق اقلیم استان تعداد زیادی متغیر ماننددمای سالانه ،روزهای یخبندان وغیره...باهم ادغام می شود.برای ناحیه بندی استان به روش تحلیل عاملی برای اینکه بتوانیم تمام نقاط استان را تحت پوشش قرار دهیم.

از روش میانیابی برای شناخت رفتاراقلیمی درقلمرو مکان درکل استان استفاده میکنیم.

 

 

 

 

 

 

 

زمان بندی

بنده به عنوان محقق در تنظیم این تحقیق که در کل در حیطه ی زمانی یک هفته تلاش  بی وقفه به عمل اوردم اینک به طور اختصارمیزان مدتی که صرف انجام آن شد بیان میدارم

جمع آوری اطلاعات،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،شش ساعت 

تجزیه تحلیل اطلاعات،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،سه ساعت

جمع بندی اطلاعات،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،چهار ساعت

تایپ وتکثیر|،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، پنج ساعت

             

هزینه یابی 

ضمنا باید ذکرشودکه در مراحل جمع اوری وتکمیل تحقیق هزینه هایی را صرف شده. البته  به علت نداشتن تجربه کافی در انجام مراحل تحقیق هزینه های بیشتری رامتقبل شده است که به صورت اختصار بیان می گردد.هزینه کافی نت  چهارهزار تومان .تکثیر اولیه دو هزار تومان و بالاخره مراحل پایانی کار که تایپ وتکثیر باشدسه هزار تومان که جمعا مبلغی حدود نه  هزار تومان می شود . البته صرف بیان هزینه تحقیق کسترده تر از چیزی است که بتوان به شرح تحلیل آن بپردازیم نبود تجربه کافی در امر تحقیق خود بیانگر این موضوع است.

 

 

نوع مطلب : مقاله های جغرافیایی(اقلیمی-رساله)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:53 ق.ظ

Cheers. An abundance of data!

tarif cialis france only best offers cialis use cialis en 24 hora cialis 5 mg buy cialis tadalafil preis cialis 20mg schweiz where cheapest cialis cialis online holland cialis daily new zealand cialis cost
دوشنبه 9 مهر 1397 04:43 ق.ظ

You said it perfectly..
cialis prezzo al pubblico cialis savings card cialis usa cost buy cialis online nz viagra or cialis cialis 5mg prix ou trouver cialis sur le net cialis 30 day trial coupon enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg effetti collateral
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:24 ق.ظ

Awesome info, Cheers!
cialis dose 30mg only best offers cialis use we use it cialis online store cialis pills in singapore cialis lilly tadalafi cialis online nederland safe site to buy cialis online cialis kaufen bankberweisung cialis kaufen wo cialis for sale south africa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :